Agrobell - Živočíšna výroba

Naša farma je zameraná na chov:

 • hovädzieho dobytka
 • oviec
 • koní

Hovädzí dobytok:

Venujeme sa chovu hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie kráv plemena:

 • Charolais 
 • Slovenský strakatý simentál

Kravy pasieme na našich pasienkoch spolu s malými telcami do váhy 250 kg. Pri tejto váhe sú ostavené a chované do väčšej hmotnosti. Býčky sa predávajú a jalovičky ostávajú na ďalší chov, teda na obnovu stáda, alebo neskôr sa predajú.

Základné stádo kráv a plemenné býky chováme  na našej farme na Sliači.

Ovce:

Chováme ovce plemena

 • Lacone
 • Cigája

Chováme ich  na našej farme v Sampore v počte 600 ks.

Chov je zameraný na produkciu jahniat, ktoré sa predávajú, alebo slúžia na ďalšiu reprodukciu stáda. Ovce sa doja a  mlieko sa využíva na výrobu kvalitného ovčieho syra.

Kone:

V našej stajni poskytujeme:

ustajnenie koní:

 • v  boxoch v klasickom prevedení ( rozmer 3,5 x 4,5 m, napájačka)  
 • v pastevných  elektrických výbehoch

možnosť jazdenia :

 • vonkajšia jazdiareň
 • krytá jazdiareň rozmer 20x60m
 • krytá kruhová jazdiareň priemer 16m
 • možnosť krásnych vychádzok do okolitého prostredia Sliackej doliny.

 výučba jazdenia:

 • začiatočníci
 • pokročilí
 • vodenie detí na koňoch