Agrobell - Rastlinná výroba

 výroba obilovín

  • pšenica                
  • jačmeň
  • ovos
  • repka olejná

 výroba slamy a sena

Väčšia časť produkcie je určená na predaj, menšia časť je určená pre vlastnú spotrebu  v živočíšnej výrobe.