Agrobell - O nás

Naša spoločnosť vznikla v roku 2001.  Na zákalde dlhoročných tradícií je to rodinná firma zaoberajúca  sa  poľnohospodárskou výrobou a záhradníctvom.  

Nachádzame sa v strede Zvolenskej kotliny - Sliač, okres Zvolen.


Poľnohospodárska výroba:.

Rastlinná výroba:

výroba obilovín: 

  • pšenica 
  • jačmeň
  • ovos
  • repka olejná

výroba slamy a sena

Živočíšna výroba:

  • chov hovädzieho dobytka
  • chov oviec
  • chov koní                                                               

Záhradníctvo:

  • pestovanie 60 druhov črepníkových kvetov a letničiek
  • pestovanie črepníkových chryzantém
  • pestovanie okrasných drevín